REKRYTOINTI

Rekrytoimme koko ajan koulutusta ja työkokemusta omaavia, luotettavaa ja laadukasta työtä tekeviä tulkkeja ja kääntäjiä kaikista kieliryhmistä. Mikäli olet kiinnostunut, lähetä meille CV:si ja avoin työhakemus osoitteeseen: contact@tammertulkit.com

Ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.

Ammattisäännöstö sitoo, ellei laista tai asetuksista yksittäistapauksissa toisin johdu, sen laadintaan osallistuneiden, tulkkeja edustavien liittojen jäseniä: puhuttujen ja viitottujen kielten tulkkeja, kirjoitustulkkeja ja puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien tulkkeja.

Asioimistulkin eettiset ohjeet:

1) Tulkilla on salassapitovelvollisuus.

2) Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

3) Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.

4) Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.

    © 2016 Tammer-Tulkit Oy

    Tel: +358 50 414 6199

    • Facebook Social Icon